Home

De eerste Leidse burgertop komt eraan: de L750. In navolging van het Belgische initiatief G-1000, wil Stadslab nu Leidenaren aan het woord laten over wat zij vinden van de stad. Wat zouden ze willen veranderen? En voelen ze zich gehoord door de gemeente?

Het is een poging de kloof tussen gemeente en burgers te dichten en nader tot elkaar te komen. Bovendien moet de L750 een kans zijn voor alle Leidenaren om hun stem te laten horen.

Op deze blog vragen wij ons af: wat gaat de L750 betekenen voor de groep ouderen in Leiden. Het belang daarvan is groot, want de vergrijzing neemt de afgelopen jaren steeds toe. In 2004 was een op de negen Leidenaren een 65-plusser (13,5 duizend personen), in 2014 was dat een op de zeven (16,4 duizend). De stijging was het grootst in de leeftijdsgroep 65 tot 74 jaar: een toename van 40%.

Volgens de website Leidenincijfers.nl, zal het aantal 75- plussers sterk gaan stijgen vanaf het eind van dit decennium. In 2024 is dan 8% een 75-plusser en valt 9% van de Leidenaren in de leeftijdsgroep van 65 t/m 74 jaar. 

Ouderen worden dus steeds belangrijker voor de stad, en moeten ook gehoord worden. Wellicht biedt de L750 een kans voor hen om hun stem te laten horen. Wij onderzochten hoe zij nu al hun weg vinden naar de gemeente en we vroegen Leidse ouderen naar wat zij zouden willen verbeteren. Tot slot kunt u hier onze mening lezen.